Μενού Κλείσιμο

Δερματοχειρουργική

  • Χειρουργική αφαίρεση βλαβών δέρματος
  • Βιοψία δέρματος
  • Κρυοχειρουργική: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα για καταστροφή μεγάλου φάσματος καλοηθών βλαβών του δέρματος και για επιφανειακές κακοήθεις βλάβες. Δεν απαιτει προηγουμένως τοπική αναισθησία. Αφήνει εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα.