Μενού Κλείσιμο

Μεσοθεραπεία

Μεσοθεραπεία

Ετερόλογη

Πρόκειται για ενέσιμη θεραπεία ή για διοχέτευση ουσιών κατευεθείαν στο δέρμα μέσω μικροσκοπικών καναλιών.

Ανάλογα με το είδος της ουσίας που επιλέγεται μπορεί να παρατηρηθεί σηματική ενυδάτωση, ανανέωση/αντιγήρανση, τόνωση του δέρματος, βελτιώση της υφής του δέρματος, βελτιώση δυσχρωμιών/μελάσματος, λιπόλυση.