Μενού Κλείσιμο

PRP (Plasma Rich Platelet)

Η χρήση των αυτόλογων αυξητικών παραγόντων των αιμοπεταλίων (μικρά κύτταρα του αίματος) κατόπιν κατάλληλης προετοιμασίας και παρασκευής βρίσκει εφαρμογή τόσο στην αποκατάσταση τραυμάτων, έλκων όσο και στη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος, αλλά και στην αντιμετώπιση μορφών αλωπεκίας (απώλειας μαλλιών).

Η τεχνική γίνεται κατόπιν λήψης μικρής ποσότητας αίματος (όσο μια γενική αίματος), προετοιμασία και έγχυση του πλάσματος με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το στόχο της θεραπείας.