Μενού Κλείσιμο

Τριχοριζόγραμμα

Τριχοριζόγραμμα

Πρόκειται για εξέταση μικρού αριθμού τριχών (δείγμα που λαμβάνεται με έλξη τριχών από το τριχωτό) στο οπτικό μικροσκόπιο.

Δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης σε μεγάλο αριθμό παθήσεων τριχωτού.

Παρέχει πληροφορίες για τον κύκλο ζωής των τριχών, τον αριθμό και την αναλογία υγιών και παθολογικών τριχών. Επιτρέπει επίσης διάγνωση διαταραχών του στελέχους της τρίχας.

Αποτελεί τη μοναδική εργαστηριακή εξέταση για τη διάγνωση παθήσεων των τριχών.

 

Τι είναι το τριχοριζόγραμμα;

Είναι μια μικροσκοπική εξέταση δείγματος τριχών που επιστρώνεται σε πλακάκι [μικρός αριθμός τριχών 50-60]. Οι τρίχες αποσπώνται από το τριχωτό απευθείας με ειδική λαβίδα. Εξετάζοντας το βολβό των τριχών λαμβάνονται πληροφορίες για τη συγκεκριμένη φάση του κύκλου ζωής. Έτσι με ασφάλεια μπορούμε να πούμε σε ποια κατηγορία ανήκουν [Αναγενείς, Καταγενείς, Τελογενείς , Δυστροφικές]. Επομένως είμαστε σε θέση να έχουμε διάγνωση για το είδος της διαταραχής με ακρίβεια και σαφήνεια. Επιπλέον μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πρόγνωση του προβλήματος αλλά και στοχευμένη θεραπεία. Ακόμη, εξετάζοντας το στέλεχος των τριχών μπορούμε να κάνουμε διάγνωση για σπανιότερες παθήσεις των τριχών, συγγενείς και επίκτητες σε παιδιά και ενήλικες.